Ga naar de inhoud

Het nieuwe presenteren

Je kent het vast wel, je wordt gevraagd om je presentatie of scherm met de groep te delen en weg is de interactie met de groep. Als gespreksleider verlies je al snel het contact met de groep op afstand en je kunt niet makkelijk de reactie van de groep zien op de boodschap en informatie die je deelt. De presentator-modus in Microsoft Teams biedt uitkomst. Een tweetal modi maken presenteren en delen van informatie natuurlijker en bieden meer houvast bij de interactie met de groep.

De Presentator-modus biedt presentatoren de mogelijkheid om aanpassingen en instellingen te wijzigen voor de wijze waarop het publiek de presentatie ervaart en aangeboden krijgt.

Verslaggevers modus in Microsoft Teams

De verslaggever-modus plaatst de presentator voor de presentatie waarbij de inhoud als visueel hulpmiddel boven de schouders van de presentator wordt getoond (net als in een journaal uitzending).

De vooraan-modus (zie afbeelding hieronder) toont de video-feed van de presentator vóór gedeelde inhoud.