Meteen naar de inhoud

Hybride werken

Voor sommige mensen is werk en studie het afgelopen jaar naar thuis verhuisd. Anderen hebben werk kunnen voortzetten zoals ze eerder deden, maar kregen er een berg regels en barrières bij opgeworpen waardoor dat werk toch heel anders ervaren wordt. Het afgelopen jaar is veel van het werk verhuisd naar de Cloud.

Duidelijk is dat de flexibiliteit rondom werken zal blijven. Meer dan 80% van de ondervraagde managers in het “Werk Trends onderzoek van Microsoft” geeft aan dat men het beleid rondom standplaats en werk na de pandemie blijvend flexibel houdt en veelal wordt aangegeven dat een hybride vorm van thuis en op locatie werken de norm wordt.

CubeQuest heeft werkplekoplossingen en oplossingen om optimaal samen te werken ongeacht het platform waarop u werkt en op bijna ieder denkbaar platform dat u wenst. Zowel in de publieke Cloud, alsook in uw eigen Cloud.

Hybride werken

Het afgelopen jaar zijn we massaal aan het werken vanuit huis begonnen. Er is bijna niemand die nog nooit een online vergadering heeft bijgewoond en de verschillende tools die hiervoor beschikbaar zijn hebben het afgelopen jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Toegegeven alle oplossingen zijn geschikt voor de taak, maar de uitdaging wordt vaak gevormd door de integratie met de rest van de informatie. Microsoft heeft een goede set kaarten in de hand en biedt optimale integratie tussen Teams, SharePoint Online, OneDrive for Business en de Office programma’s.

Hybride werken vraagt om flexibiliteit

Organisaties en medewerkers hebben het afgelopen jaar kunnen wennen aan Hybride werken. Veel organisaties hebben inmiddels standpunten gevormd en gecommuniceerd aangaande hybride werken. Waar enkele organisaties duidelijk een visie rondom volledige plaats onafhankelijk werken kiezen heeft het merendeel van de organisaties een beleid gevormd waarin gemiddeld ongeveer 50% van de tijd wordt voorgesteld om vanuit huis te werken.

Organisaties klaarmaken voor hybride werken roept natuurlijk vragen op. Wie kan er op afstand werken? Wie gaat er wanneer naar kantoor en voor welke tijd? Hoe kunnen mensen goed samenwerken? Hoe veilig is het voor mensen en organisaties om de fysieke samenwerkomgevingen te verlaten?

Het afgelopen jaar (Doelend op de wereldwijde pandemie rondom Covid19) heeft organisaties en mensen eens te meer geleerd dat het nieuwe normaal om meer flexibiliteit van een ieder vraagt. Nieuw, flexibel, beleid zal de antwoorden op bovenstaande vragen moeten beantwoorden.

CubeQuest helpt organisaties hybride werken te implementeren. We realiseren de technische oplossing, bieden organisaties een klankbord om uitdagingen te overdenken en passende oplossingen te realiseren en bieden opleidingen op maat om mensen en de hele organisatie optimaal te laten werken met de Hybride werkoplossingen.

Vergaderen en presenteren

Vergaderen en leren kan best uitdagend zijn in een hybride werksituatie. Interactie met groepen voelt en is heel anders met een groep op afstand. Gelukkig gaan de ontwikkelingen van mogelijkheden van Microsoft Teams en Microsoft PowerPoint Live door.

De presentator deelt vaak een scherm, maar verliest daardoor de interactie met het publiek. Een tweetal nieuwe modi voor Teams bieden uitkomst voor deze situatie. De Presentator-modus biedt presentatoren de mogelijkheid om aanpassingen en instellingen te wijzigen voor de wijze waarop het publiek de presentatie ervaart en aangeboden krijgt.

Verslaggevers modus in Microsoft Teams

De verslaggever-modus plaatst de presentator voor de presentatie waarbij de inhoud als visueel hulpmiddel boven de schouders van de presentator wordt getoond (net als in een journaal uitzending).

De vooraan-modus (zie afbeelding hieronder) toont de video-feed van de presentator vóór gedeelde inhoud.